CLLD Fórum – a békéscsabai kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés témában a Városháza Dísztermében

Békéscsabai Helyi Közösség akciócsoport (HACS) jelenleg azon dolgozik, hogy közösségek, klubok, szervezetek és a közért tenni kívánó magánszemélyek bevonással, minél több lokális tapasztalaton nyugvó elképzelés megismerésével készüljön el a kultúra- és a közösségépítés terén tervezhető fejlesztéseket tartalmazó stratégia.

ABHU4154

2016.június 20-án – a közösségi tervezési folyamat részeként – a stratégia készítés folyamatáról, jelentőségéről, az összegyűjtött fejlesztési tervekről, a stratégia alapját képező szükségletekről, igényekről és az eddig beérkezett javaslatokról fórumot tartottunk.

Stratégiánk átfogó célja, hogy új és megújuló közösségi terekben a kulturális és kreatív ipar eszközeivel segítse a város korosztályainak egymásra találását, a különböző városrészek közötti kapcsolat erősítését, ezáltal a város lakosságának megtartását.

Stratégiánkban – célok megvalósítása érdekében – öt beavatkozási terület került nevesítésre :
1) a szabadtéri közösségi terek számának és területének, szolgáltatási körének bővítése;
2) nyitott közösségi terek fejlesztése és létrehozása;
3)a közösségi, kulturális programok kínálatának megújítása a hagyományőrzés, a kreativitás és az innováció terén;
4) a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztés támogatása;
5) szakemberek és önkéntesek képzése.

A stratégiánkban szereplő beavatkozási területek jelentősége abban van – hogy a támogatási kérelmünk sikeres elbírálása esetén – ez az alapja az akciócsoportunk által működtetett helyi pályázatos rendszerben megjelenő felhívásoknak.
A HACS által meghirdetésre kerülő helyi felhívások 2020 végéig szakaszosan kerülnek majd meghirdetésre és 2022 végéig  tartalmazhatnak békéscsabai fejlesztések.

ABHU4127

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS) a TOP-7.1.1-16 számú pályázati felhívásra nyújtható be, ahol az igényelhető támogatás az akcióterület lakosságszáma alapján kerül kiszámításra.

A CLLD folyamatáról és a helyi fejlesztési stratégiáról az érdeklődők, érintettek a www.clldbekescsaba.hu oldalon tájékozódhatnak.
Ismerkedjen honlapunkkal és tegyünk közösen Békéscsaba kulturális jövőjéért!

Tisztelettel,

A Békéscsaba Önkormányzatának és a Csabagyöngye Kulturális Központ kezdeményezésére megalakult
Békéscsabai Helyi Közösség