Bemutatkozás

A projekt megnevezése és azonosító száma:

Kreatív, alkotó közösségek fejlesztése Békéscsabán – TOP-7.1.1-16-2016-00047

Kedvezményezett neve: Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Megítélt támogatás: 60.000.000.- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 09. 01.

A projekt várható befejezésének dátuma: 2020. december 31.

A projekt tartalma:

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS) kidolgozó és megvalósító Békéscsabai Helyi Közösség (BHK) konzorciális formában 2016.05.19-én alakult meg 11 taggal.

A projekt célja, hogy új és megújuló közösségi terekben a kulturális és kreatív ipar eszközeivel segítse a város korosztályainak egymásra találását, a különböző városrészek közötti kapcsolat erősítését, ezáltal a város lakosságának megtartását. A program szakmai tartalmának középpontjában az az elképzelés áll, hogy a kulturális és kreatív ipar eszközeivel kapjon új lendületet Békéscsaba kulturális és közösségi élete, és nemcsak a városközpontban, hanem a település valamennyi városrészében.

Mindezt 4 specifikus cél elérésével kívánja a Stratégia megvalósítani, ezek rangsorolva a következők: A) Korszerű közösségi terek hálózatának kialakítása a város szövetében; B) Városrészi és városi szinten is együttműködő, egymást tisztelő közösség megteremtése; C) Kulturális értékek megőrzése, a kreatív ipar eszközeivel új értékek teremtése; D) A fiatal lakosság megtartása.

A BHK Munkaszervezete nyílt felhívások közzétételével kívánja biztosítani a potenciális pályázók között a versenyt, ezáltal pedig annak lehetőségét, hogy a bírálat során a leginkább alkalmas, a minőségi fejlesztéseket garantálni képes pályázók nyerjenek. Az egymást kiegészítő ERFA és az ESZA kulcsprojektek kiemelt eljárásrend szerint kerülnek megvalósításra.

A Békéscsabai Helyi Közösség akciócsoportjának jelenlegi tagjai:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Csabagyöngye Kulturális Központ

Munkácsy Mihály Múzeum

Békéscsabai Médiacentrum Kft.

Békéscsabai Városfejlesztési Kft.

Csaba-Hullám Kft.

Csabai Füstöltkolbász Kft.

Békés Megye Népművészetéért Alapítvány

Békéscsabai Turisztikai Egyesület

Jamina Szövetség

Oriens 2000 Alapítvány

Konzorciumvezető:

Csabagyöngye Kulturális Központ