MEGHÍVÓ – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

CLLD: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések

A CLLD (Community-led Local Development), avagy a Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés nem újkeletű az EU által társfinanszírozott fejlesztéspolitikai eszköztárban. Ugyanarról a megközelítésről van szó, amely a LEADER program megvalósításának alapjait is adja: a helyi közösségek alulról jövő kezdeményezés keretében alakítják ki fejlesztési stratégiájukat és helyi döntések születnek a források felhasználásáról is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására hirdetett regisztrációhoz kapcsolódóan több, mint 400 helyi érdekelt meghívásával tájékoztató, egyeztető fórum valósult meg 2016. május 9-én a Csabagyöngye Kulturális Központban.

A fórumot követő egyeztető megbeszélések eredményeként, a helyi civil-, vállalkozói- és közszféra szereplőiből, a 11 taggal megalakult a Békéscsabai Helyi Közösség.

A Békéscsabai Helyi Közösség május végén benyújtott regisztrációjának célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoport megalakítása, amely a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösség elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhet fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

A megalakult helyi közösség (HACS) vállalta, hogy – a megjelent tervezési felhívás (TOP-7.1.1-16) által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégiáját (HFS).

A HFS a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében készül.

A kulturális és közösségi fejlesztésekre irányuló HFS keretében megvalósuló beruházásoktól elvárt eredményként javulni, illetve bővülni fog Békéscsaba kulturális és közösségi tereinek és szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási minősége.

A békéscsabai helyi akciócsoport közösségi bevonással készülő, helyi fejlesztési stratégiáját 2016. június 30-ig kell pályázati formában benyújtania, melyre 1,5 milliárd forint támogatás igényelhető. A kapott pályázati támogatásból a HFS-ben szereplő városi kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap forrást, valamint az azokat kiegészítő közösségszervezési, és -fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységek.

A HFS elkészítéséhez a helyi szükségletek és fejlesztési lehetőségek feltárása folyamatban van, melynek következő lépéseként május 6. és 10. között négy alkalommal CLLD találkozó megvalósításával további lehetőségeket szeretnénk biztosítani Békéscsaba lakosságának, a civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszféra szereplőinek arra, hogy a Békéscsabán a helyi szereplők tájékoztatást kapjanak a HKFS folyamatáról, jelentőségéről és véleményüket, szükségleteiket, nézeteiket kifejtsék

A találkozók helyszínei, időpontjai:

– Lencsési Közösségi Ház: 2016. június 6. (hétfő) 16.30

– Mezőmegyeri Közösségi Ház: 2016.június 7. (kedd) 16.30

– Jaminai Közösségi Ház: 2016. június 8. (szerda) 16.30

– Csabagyöngye Kulturális Központ: 2016. június 9. (csütörtök) 16.30

A tervezési folyamat részeként, az összegyűjtött fejlesztési tervekről, a HFS alapját képező szükségletekről, igényekről és javaslatokról CLLD fórum keretében további tájékoztatásokat nyújtunk.

A visszacsatolásról szóló CLLD fórum helyszíne és időpontja:

– Városháza Díszterme: 2016. június 20. (hétfő) 16:30

A CLLD folyamatáról és a helyi fejlesztési stratégiáról az érdeklődők, érintettek a  www.clldbekescsaba.hu oldalon tájékozódhatnak.

A találkozókon és a fórumokon várjuk Önöket

Békéscsabai Helyi Közösség

Forrás: http://www.behir.hu/2016/06/01/clld-kozossegi-szinten-iranyitott-varosi-helyi-fejlesztesek