Interjúk a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2016. május 19-én megalakult Békéscsabai Helyi Közösség felkérésére a város civil szervezeteinek képviselői, intézményvezetők, egyházközségi képviselők lettek szúrópróbaszerűen megkérdezve arról, hogy a helyi kultúra- és közösségfejlesztés terén milyen elképzeléseik vannak. A megkérdezés 2016. május 24. és 26. között valósult meg. A felkeresett szakemberek rövid tájékoztatást is kaptak a Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési programról (CLLD), arról, hogy megalakult a Békéscsabai Helyi Közösség (azaz a Helyi Akciócsoport).

A megkérdezettek kitértek az egyes városrészek problémára, a különböző korosztályok eltérő kulturális igényeire, az egyes közösségi terek kapacitásaira és a különféle társadalmi csoportok – különös tekintettel a legsérülékenyebbekre: fogyatékkal élőkre, szenvedélybetegekre, mentális betegségekben szenvedőkre, mélyszegénységben élőkre, dolgozói- és időskori szegénységben stb. élőkre – közösségfejlesztési szükségleteire is.

Az interjúk eredményeiről hamarosan beszámolunk.