Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hozott a közösségi szinten irányított helyi fejlesztésre irányuló pályázattal kapcsolatban.

A Közgyűlés elé került „Döntés a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportban történő részvételről” tárgyú előterjesztés szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozott érdeke egy olyan helyi, civilekből, vállalkozókból, önkormányzatból álló akciócsoportban való részvétel, amelynek elsődleges célja a város kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése, a társadalom összetartozásának erősítése és a helyi gazdaság fellendülése. Ennek érdekében a Közgyűlés jóváhagyta az előterjesztés két határozati javaslatát, ezek a következők:

  1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritási tengelye keretében elérhető közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoport megalakításában részt kíván venni.

Felelős:                Hanó Miklós alpolgármester

Határidő: 2016. május 31.

  1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Hanó Miklós alpolgármestert Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi akciócsoportban történő képviseletére, a regisztrációhoz szükséges valamennyi nyilatkozat, dokumentum, jegyzőkönyv aláírására.

Felelős:                Hanó Miklós alpolgármester

Határidő: 2016. május 31.

 

A határozati javaslatokat 16 igen, 0 nem és 0 számú tartózkodással a Közgyűlés elfogadta.